Od 2009 roku zajmujemy się sprzedażą węgla kamiennego różnych sortów na terenie całego kraju. Specjalizujemy się w dostarczaniu go do klientów indywidualnych (domy jednorodzinne) jak również większych odbiorców. Jesteśmy Autoryzowanym Sprzedawcą Kompani Węglowej S.A. oraz PG Sielesia Sp. z o.o. Zakupu węgla można dokonać na naszych składach (patrz strona www.polskiwegiel.eu - zakładka Autoryzowani Sprzedawcy) oraz poprzez Sklep online.

Rynek zbytu węgla przeznaczonego do gospodarstw domowych uległ w ostatnich latach znacznym przeobrażeniom. Nastąpił wzrost dostępności tego paliwa oraz jego rodzajów. Również dostawy realizowane są w sposób dogodny dla Kupującego. Niestety oprócz tych bez wątpienia pozytywnych zmian, mamy również do czynienia z szeregiem nadużyć ze strony Sprzedawców. Dlatego wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom przekazujemy kilka podstwowych informacji, które pozwolą zminimalizować ryzyko zakupu złej jakości  węgla od nieuczciwych Sprzedawców i zapoznać się z naszą ofertą.

1. Producenci. Jest kilku producnetów węgla kamiennego w Polsce, którzy szczegółowo opisują jaki węgiel produkują i jak można go nabyć, należą do nich: Kompania Węglowa S.A. - www.kwsa.pl, Katowicki Holding Węglowy S.A. - www.khw.pl,  Przedsiębiorstwo Górnicze SILESIA Sp. z o.o. - www.pgsilesia.pl. Bez problemu znajdą więc Państwo na wyżej wymienionych stronach inetrnetowych szczegółowe informacje na temat konkretnych sortymentów. W prosty sposób można więc sprawdzić, czy dana kopalnia produkuje i sprzedaje taki czy inny węgiel i jakie ma parametry. Dostępny jest też węgiel z importu. Nie twierdzimy, że jest to węgiel złej jakości, natomiast zalecamy szczególną ostrożnaość przy jego zakupie. Największym niebezpieczeństwem dla Kupujacego jest brak rzetelnej i pełnej informacji o składzie fizykochemicznym węgla importowanego. Dosyć czętso węgiel ten zawiera bardzo dużą ilość siarki. Niektórzy sprzedawcy udostępniają te informacje, ale Klienci nie potrafią ich właściwie przeczytać, albo nie przyjmują ich do wiadomości. Dla przykładu należy podać, iż zawartość siarki powyżej 1,0% jest bardzo szkodliwa dla kotłów i powoduje przedwczesne ich zużycie. Niektórzy producneci kotłów wręcz wypisują w warunkach sprzedaży, że palenie mocno zasiarczonym paliwem powoduje utratę gwarancji. Zwracamy uwagę, iż węgiel o tych samych paramtarch, ale dużej zawartości siarki może być o kilkanaście lub kilkadziesiąt procent tańszy o tego, w którym zawrtość siarki nie przekaracza 0,6% lub 0,8%.

2. Ceny. Poprzez analizę ceny można również sprawdzić czy Sprzedawca jest wiarygodny. Ponieważ większość producentów podaje również ceny sprzedaży łatwo można wywnioskować czy cena węgla, który chcemy kupić odpowiada cenie producenta łącznie z kosztami przewozu na skład, magazynowania, ewnetualnego spakowania oraz dowozu do Klienta. Np. jeżeli 1 tona węgla u Producenta kosztuje 500,00zł/t. to uwzględniając wyżej wymienione koszty nie ma możliwości, aby na drugim krańcu Polski ten węgiel kosztował 520,00zł/t., ponieważ koszt samego transportu z Katowic np. do miejscowość X oddalonej o 500 kilometrów to około 100,00zł/t. Jeżeli ten konkretny węgiel jest w miejscowości X oferowany za 520,00zł/t. to powinien być dla nas sygnał ostrzegawczy. Oczywiście ceny mogą się różnić w zależności od marży Sprzedawcy oraz sezonowości, ale ta różnica zazwyczaj wynosi kilkanście lub kilkadziesiąt złotych na jednej tonie.

3. Rodzaje węgla (sortymenty). W tym zakresie obserwujemy szczególnie wiele nieprawidłowości. Jak już wyżej wspomniano, każdy z producnetów podaje jaki węgiel produkuje i jakie ma on parametry. Ponadto Kupujący hurtowe ilości towaru do dalszej odsprzedaży Klientom indywidulanym, otrzymują dokumenty wywozowe oraz Certyfikaty Jakościowe wydane i podpisane przez Producenta, gdzie podane są parametry danej partii węgla. Sprzedawcy powinni udostępniać te dokumenty bez problemu. Należy zwrócić uwagę na ich datę, aby nie pochodziły sprzed kliku lub kilkunastu miesięcy. Sprzedawcy, którzy chwalą się wyjątkowo dużą ilością sprzedanego węgla powinni posiadać Certyfikaty z bieżącymi datami!!. Jeżeli ich nie mają, są one nie czytelne albo nie są wydane przez producenta, powinno to wzbudzić wyjątkową ostrożność u Kupującego.

4. Parametry. Jak wspomniano w pkt. 3 dla każdej partii węgla Producent wydaje Certyfikat Jakościowy, który określa między innymi: typ węgla, wartość opałową w stanie roboczym (MJ/kg lub kJ/kg), zawartość popiołu w stanie roboczym, zawratość siarki w stanie roboczym, wilgotność całkowitą w stanie roboczym oraz spiekalność.  Szczególną uwagę należy zwrócić czy Sprzedawca podaje wartość opałową czy ciepło spalania. Ciepło spalania jest zawsze wartością wyższą od wartości opałowej. Ponadto należy zwrócić uwagę czy wartość opałowa podana jest w stanie roboczym czy stanie analitycznym. Wartość opałowa w stanie analitycznym jest zawsze wyższa od wartości opłowej w stanie roboczym.  Manipulacja Sprzedawców polega na tym, że podają wielkimi cyframi wartość, a obok małym druczkiem dopisują czy jest to wartość opłowa czy ciepło spalania i jakim stanie roboczym czy analitycznym. 

5. Ekogroszek. Szczególnie wiele nieprawidłowości obserwujemy w segmencie sprzedaży ekogorszków. Liczba ofert tego rodzaju węgla jest znacząca, jednak jakość tych produktów pozostawia wiele do życzenia. Ponieważ oryginalny ekogroszek to paliwo o bardzo wysokiej jakości i stosunkowo wysokiej cenie, występuje tutaj duże pole do manipulacji. Tego rodzaju paliwo podlega szczególnym procesom podczas prodkucji i musi odpowiadać odpowiednim normom ekologicznym. Każdy ekogroszek, aby był paliwem najwyżej jakości musi spełniać rygorystyczne parametry określone w Polskiej Normie. Klientom poszukującym tego rodzaju paliwa zalecamy szczególną ostrożność.   

6. Wilgotność. Węgiel kamienny z natury zawiera wilgoć w dość szerokim przedziale od 1% do 20%. Ponadto dobrej jakości węgiel poddawany jest obróbce wodnej, aby oddzielić od niego inny matriał, w szczególności kamień. W związku z tym wilgoć zawsze w węglu będzie występować. Aby kupić węgiel o jak najniższej zawartości wilgoci należy go nabywać w okresie letnim lub od Sprzedawców posiadających magazyny do jego osuszania. Oczywiście pożądane jest aby procentowy udział wilgoci był niski, ponieważ poprawia to parametry węgla. Jednak zwrócić należy uwagę, iż wilgoć w minimalnej ilosci jest pożądana, ponieważ podczas procesu spalania z wilgotnego węgla uwalniany jest tlen, który pozwala uzyskać lepszy uzysk energi. Należy tutaj zauważyć, iż węgiel kamienny pod tym względem jest dużo lepszym paliwem niż węgiel brunatny, którego wilgotność wynosi od 15% do 70%.  Ponadto węgiel kamienny bardzo słabo absorbuje wilgoć podczas przechowywania.

Szanowni Pańtwo. Nasza firma sprzedaż węgla realizuje w oparciu o najwyższe standardy, dlatego oferowany przez nas węgiel dostępny na składach luzem, jak i ten sprzedawany w workach jest wyraźnie oznanczony co do rodzaju (kostka, orzech, groszek, ekogroszek, miał), pochodzenia (która kopalnia go wyprodukowała) oraz prametrów (wartość opałowa, zawartość popiołu, siarki oraz wilgoci). Jako jedna z niewielu firm podajemy również przy każdym węglu liczbę Rogi czyli oznaczenie tzw. spieklaności. Do każdej partii węgla posiadamy wydany przez producnta Certyfikat Jakości, który można zobaczyć przy każdym rodzaju węgla. Na życzenia Klienta do każdej dostawy wydajemy kopię Certyfikatu Jakości potwierdzoną za zgodność z oryginałem,  a także udsotępniamy ją w Biurze Sprzedaży w oryginale.

Zachęcamy do zapoznania się z zakładką Infomacja techniczna oraz z opisami poszczególnych produktów. Udzielamy tam wszelkich, także szczegółowych informacji o naszej ofercie.

Z poważniem,

Daniel Hetmańczyk - Prezes Zarządu